Złóż wniosek

Pobierz i wypełnij wniosek. Wypełniony wniosek wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyślij na adres fundacji:

Fundacja PWPW
ul Sanguszki 1
00-222 Warszawa

Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu. Poinformujemy Cię o pozytywnej decyzji udzielenia darowizny drogą mailową albo telefonicznie.