Co robimy

PAMIĘTAJĄC O HISTORII KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Celem Fundacji PWPW jest upowszechnianie wiedzy historycznej i pielęgnowanie  pamięci o najważniejszych wydarzeniach związanych z walką o niepodległą Polskę. Wspieramy inicjatywy na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

Angażujemy się również w działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości oraz innowacyjności. Włączamy się w przedsięwzięcia na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.

Fundatorem Fundacji PWPW jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.