Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Fundacja PWPW przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://fundacjapwpw.pl.

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane są przetwarzane i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę Fundacji jest Fundacja PWPW z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00006276694, NIP 5252669610, REGON 364990199.

Korzystając ze serwisu Fundacji, użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz obowiązującymi przepisami prawnymi a w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne.

Gromadzone dane są przesyłane na dwa sposoby: są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym oraz podczas korzystania z serwisu wyłącznie do celów administrowania serwisem. Serwery automatycznie zapisują dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika do jego urządzenia (komputer, smartfon itp.). Na stronie Fundacji PWPW wykorzystywane jest cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie ze strony oraz aby tworzyć jego anonimowe statystyki.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub smartfonie użytkownika. Może on także zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować je. Wystarczy, że wybierze w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Serwis używa:

    cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do serwisu,

    cookies generowanych podczas przełączania się do wersji dla słabo widzących (wai).

Dodatkowo serwis Fundacji PWPW gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używane jest Google Analytics. Narzędzie działa na podstawie tzw. plików cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

    Prawo dostępu do danych oraz prawo do kopii danych.

W każdej chwili Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy oraz ma prawo do otrzymania kopii tych danych.

    Prawo do przenoszenia.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do wskazanego przez Użytkownika podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

    Prawo do poprawiania danych.

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

    Prawo do usunięcia danych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące przepisy prawne zobowiązują nas do przechowywania danych.

    Prawo wniesienia sprzeciwu.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać danych do takich celów.

    Prawo do ograniczenia.

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych np. jeśli Użytkownik zgłosi, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

    Prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób  ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Wyżej wymienione prawa mogą Państwo realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem drogą elektroniczną na adres pwpw@pwpw.pl, drogą pisemną na adres: Fundacja PWPW, Ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.

Administrator dokłada wszelkich starań dla poszanowania praw oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa Użytkowników korzystających z serwisu, w szczególności dbając o to, aby dostęp do danych osobowych Użytkowników miały jedynie osoby uprawnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich skutecznej i satysfakcjonującej obsługi. Stosowane są m.in. firewalle, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych udzielany jest jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

Serwis Fundacja PWPW zawiera odnośniki do innych stron www.

Fundacja PWPW nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.fundacjapwpw.pl

Fundacja PWPW zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.