Struktura organizacyjna

Zarząd Fundacji:

Aneta Frań-Adamek – Prezes Zarządu Fundacji

Kryspin Burdyński – Członek Zarządu Fundacji

Łukasz Kudlicki – Członek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

Krzysztof Sobolewski – Przewodniczący Rady Fundacji

Adam Cebula – Członek Rady Fundacji

Ryszard Kapuściński – Członek Rady Fundacji