Struktura organizacyjna

Zarząd Fundacji:

Aneta Frań-Adamek – Prezes Zarządu Fundacji

Kryspin Burdyński – Członek Zarządu Fundacji

Łukasz Kudlicki – Członek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

Krzysztof Sobolewski – Przewodniczący Rady Fundacji

Maciej Wojciech Binkowski – Członek Rady Fundacji

Michał Feliks Prószyński – Członek Rady Fundacji

Wojciech Jakub Zabłocki – Członek Rady Fundacji