Struktura organizacyjna

Honorowy Członek:

Juliusz Kulesza – Kapitan WP

Zarząd Fundacji:

Monika Olbryś – p.o. Prezesa Zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

Jacek Trabczyński – Przewodniczący Rady Fundacji

Marta Kafarska – Członek Rady Fundacji

Przemysław Sontowski– Członek Rady Fundacji