Struktura organizacyjna

Honorowy Członek:

Juliusz Kulesza – Kapitan WP

Zarząd Fundacji:

Monika Olbryś – p.o. Prezesa Zarządu Fundacji

Łukasz Kudlicki – Członek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

– – Przewodniczący Rady Fundacji

– – Członek Rady Fundacji