Gala Finałowa Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich

14 grudnia 2020 r. o godzinie 19.00 odbędzie się Gala Finałowa Nagrody BohaterOny 2020 im. Powstańców Warszawskich. Wydarzenie będzie transmitowane online na profilu BohaterON na Facebooku oraz na YouTube.

Nagroda BohaterONy 2020 jest elementem ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!, na którą składa się jeszcze akcja Kartka dla Bohaterów oraz #pseudonimchallenge. Nagroda ma za zadanie wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

Laureatów w każdej z siedmiu kategorii – instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, pasjonat i dziennikarz – wybrała Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli polskiego rządu, środowisk kombatanckich, historyków i ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!. Na podstawie oddanych przez nią głosów zostaną przyznane Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy. Udział w wyborze laureatów mieli również internauci, którzy w wyniku głosowania w każdej kategorii przyznają Złotego BohaterONa Publiczności.

Fundacja PWPW jest partnerem tegorocznej akcji BohaterON – włącz historię!, która jest jej szczególnie bliska. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zapisała piękną kartę swej historii w okresie drugiej wojny światowej z racji licznego udziału jej pracowników w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, przede wszystkim  w Armii Krajowej.

W gmachu PWPW działała Samodzielna Grupa AK — PWB/17, czyli Podziemna Wytwórnia Banknotów, składająca się z pracowników PWPW. Wytwórnia była znaczącym obiektem w odniesieniu do całego Powstania.

Należy podkreślić, że zarówno Fundacja PWPW jak i sama Spółka opiekują się żyjącymi Powstańcami – uczestnikami walk o Redutę PWPW podczas Powstania Warszawskiego oraz pamiętają o tych, których już nie ma wśród nas. Od wielu lat organizowane są uroczystości upamiętniające walki powstańcze i ich kolejne rocznice. Obchody mają charakter patriotyczny, ale istotny jest także ich przekaz edukacyjny. Dlatego z wielką satysfakcją Fundacja wzięła udział jako partner w tym ważnym projekcie.

Zapraszamy do oglądania transmisji.

Linki do transmisji:

Facebook: Gala Finałowa BohaterON

YouTube: BohaterON – YouTube