Fundacja PWPW wspiera dzieci z Domów Dziecka

Dziś Tłusty Czwartek. Święto sięgające swoimi korzeniami czasów najdawniejszych, nawiązujące do przełomu zimowo-wiosennego i obecne od setek lat również w tradycji polskiej.

Ten szczególny dzień postanowiliśmy osłodzić podopiecznym wszystkich warszawskich domów dziecka. Z samego rana ekipa naszej Fundacji wybrała się do siedzib trzech Zespołów do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, dostarczając im pyszne, świeże i pachnące pączki.

Fundacja PWPW w swojej działalności dobroczynnej pamięta o podopiecznych Domów Dziecka. Między innymi w ubiegłym roku w Tłusty Czwartek dostarczyliśmy pączki placówkom znajdującym się pod opieką ZPOW nr 1. Z uwagi na wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV2 Fundacja PWPW wsparła również Dom Dziecka nr 16 mieszczący się nieopodal naszej siedziby finansując zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i podopiecznych oraz tzw. wymazówek do pobierania materiału do badania. Wspólnie z tą placówką zorganizowaliśmy również przyjęcie z okazji Dnia Dziecka. Pod koniec roku 2020 pokryliśmy koszty przygotowania projektu stworzenia dzieciom w Domu Dziecka nr 16 dwupoziomowej sali do zabawy i rehabilitacji.

W przyszłości planujemy dalsze wspieranie dzieci, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych!